PRISOVERSIGT NETVÆRK

 • Medlemskontingent for et kalenderår udgør Kr.10.000 + moms.

  Særlig medlemsfordel
  Medlemmer af vores faglige netværk betaler kun HALV PRIS ved deltagelse på kurser. Antallet af kursusdeltagelse er ubegrænset.

 • Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår opkræves et forholdsmæssigt kontingent afhængig af hvor mange netværksmøder, der resterer:

  ●  Fire møder:
  ●  Tre møder:
  ●  To møder:
  ●  Ét møde:

  Kr. 10.000 + moms
  Kr. 7.500 + moms
  Kr. 5.000 + moms
  Kr. 2.500 + moms

 • Medlemskontingent betales forud og opkræves for et kalenderår ad gangen i januar måned.

 • Et betalt kontingent kan ikke refunderes ved udmeldelse i løbet af året. Men en kollega kan overtage medlemskabet for resten af året.


TIP: KLIPPEKORT

Hvis du vil kombinere et netværksmedlemskab med løbende kursusdeltagelse - og endda opnå en økonomisk fordel - så overvej et klippekort. En kursusdag koster ét klip på kortet. Vi holder styr på dine klip…

Klippekort - en økonomisk fordel